Vibroakustinen hoito

Vibroakustisella hoidolla tarkoitetaan matalataajuisen 20-100Hz siniäänen terapeuttista käyttämistä ja kohdistamista vibroakustisesta laitteistosta ihmisen kehoon. Hoidossa käytetään puhdasta siniaaltoa, joka on yksiaaltomuotoista ääntä.

Tietoa aiheesta:

http://www.musiikkiterapia.net/index.php/38-musiikkiterapia-eri-asiakasryhmille/88-vibroakustinen-hoito

http://vibrac.fi/

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64286

https://mmd.iammonline.com/index.php/musmed/issue/view/52/showToc

Copyright ©